Telefon  +48 608 490 066

Mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Irena Kamińska - wykształcenie

Wykształcenie

 • 13.XII.2013 – Certyfikat nr 247 Specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, IPZ PTP
 • 2.XII.2009 – Certyfikat Specjalisty Psychoterapii uzależnień nr 747 potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień. PARPA
 • 1.X.2005 - 29.VI.2009 – Katedra Psychoterapii Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, 4-letnie Podyplomowe Studium Psychoterapii stanowiące merytoryczną podstawę do przystąpienia do egzaminu na certyfikat psychoterapeuty.
 • 20.10.1998- 12.06.1999 – Instytut Psychologii Zdrowia PTP, program podstawowego Studium Terapii Uzależnień dla specjalistów terapii uzależnień (350 godz.)
 • 20.04.- 23.08.1997 – Instytut Psychologii Zdrowia PTP, „Studium Pomocy Psychologicznej” (250 godz.)
 • II- IV. 1997 – Instytut Psychologii Zdrowia i Trzeźwości PTP, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie kurs podstawowy (105 godz.)
 • 1983 - 1985 – Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa, Podyplomowe Studium w zakresie pedagogiki specjalnej w zakresie specjalności resocjalizacji społecznie niedostosowanych (trzy semestry)
 • 1.X.1976 - 25.VII.1980 – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Olsztynie, kierunek PEDAGOGIKA, magister pedagogiki


 
Kursy, szkolenia(wybrane):

 • 2016 – Szkolenie „Dialog motywujący w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi behawioralnie” - Śląska Fundacja Błękitny Krzyż
 • III-VI 2007 Instytut Psychiatrii i Neurologii Ośrodek Terapeutyczny „Goplańska” w Warszawie superwizje kliniczne w ramach IV etapu uzyskiwania kwalifikacji zawodowych osób prowadzących terapię uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego. Adam Kłodecki (70 godz.)
 • 13-15.05.2005 – szkolenie warsztatowo- treningowe „Neuro- lingwistyczne programowanie w psychoterapii” Mirosława Kisiel (30 godz.)
 • IX-XI.2004 – Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe w zakresie psychoterapii „Psychoterapia krótkoterminowa podejście integrujące” (60 godz.)
 • 11-16.05.2004 – Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, szkolenie w diagnozie klinicznej: DSM-IV-TR (40 godz.)
 • I-XI.2004 – szkolenie warsztatowo-treningowe „Neuro-lingwistyczne programowanie w psychoterapii” Mirosława Kisiel (160 godz.)
 • 2-4.XII.2003 – Instytut Psychologii Zdrowia PTP w Warszawie, warsztat dla terapeutów pracujących z DDA „Strategie terapeutyczne i programy psychoterapii Dorosłych Dzieci Alkoholików” Zofia Sobolewska - Mellibruda, (30 godz.)
 • 5-6.07., 19 - 20.07.2002 –  szkolenie na temat zastosowania Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT) Katarzyna Sarzała (26 godz.)
 • 15-18.X.2001 – szkolenie prowadzone przez Marka Prejznera z USA Polish American Association Program Dla Sprawców Przemocy (28 godz.)
 • 26-29.03, 1-4.05, 25-28.10.2000 –  Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie, szkolenie dla specjalistów/ instruktorów terapii uzależnień w zakresie „Prowadzenie psychoterapii osób współuzależnionych” Zofia Sobolewska, Mirosława Kisiel, (120 godz.)

 

Doświadczenie zawodowe

 • 2014 -2016– Oddział dzienny terapii nerwic w CZP Szpitala MSWiA w Olsztynie
 • 2008 – do obecnie specjalista psychoterapii uzależnień, Wojewódzki Zespół Lecznictwa Psychiatrycznego Olsztyn
 • 2001-2007 – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Olsztynie
 • 16.05.2005- 31.08.2007 – Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, główny specjalista
 • 02.07.2001- 16.05.2005 – Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie, kierownik Ośrodka Pomocy Uzależnionym i Ich Rodzinom
 • 01.10.1997- 30.04.2001 – Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Dobrym Mieście, kierownik Poradni Odwykowej